Q&A ถาม-ตอบ โรงพยาบาลพร้าว

ตั้งคำถาม
ลำดับ หัวข้อคำถาม อ่าน ตอบ วันที่ตั้งคำถาม
1 จองคิวทำฟัน 15 1 2022-07-25 14:03:55
2 จองคิวทำฟัน 25 1 2022-06-10 16:54:18
3 การจองคิวทำฟัน 61 1 2022-04-29 21:31:11
4 ตรวจโตวิด-19 ขอใบ ต.8 85 1 2021-10-12 21:03:28
5 การตรวจหาโควิด 127 1 2021-06-16 15:38:54
6 ติดต่อสอบถามเรื่องวัคซีนโควิดได้อย่างไร 111 1 2021-05-23 04:08:27
7 การจองคิวทำฟัน 249 2 2021-03-03 11:05:01