Q&A ถาม-ตอบ โรงพยาบาลพร้าว

ตั้งคำถาม
ลำดับ หัวข้อคำถาม อ่าน ตอบ วันที่ตั้งคำถาม
1 โรงพยาบาลพร้าวรับยุติการตั้งครรภ์มั้ยคะ 1 0 2023-09-29 08:22:51
2 จองคิวทำฟัน 25 1 2023-06-15 20:53:42
3 ที่โรงพยาบาลมีการรับตรวจร่างกายไหมคะ 8 1 2023-06-12 20:28:01
4 จะโอนบริจาคให้รพ.พร้าวได้ทางไหนบ้าวคะ 38 1 2022-11-17 13:59:02
5 จองคิวทำฟัน 81 1 2022-07-25 14:03:55
6 จองคิวทำฟัน 73 1 2022-06-10 16:54:18
7 การจองคิวทำฟัน 114 1 2022-04-29 21:31:11
8 ตรวจโตวิด-19 ขอใบ ต.8 125 1 2021-10-12 21:03:28
9 การตรวจหาโควิด 166 1 2021-06-16 15:38:54
10 ติดต่อสอบถามเรื่องวัคซีนโควิดได้อย่างไร 148 1 2021-05-23 04:08:27
11 การจองคิวทำฟัน 308 2 2021-03-03 11:05:01