Q&A ถาม-ตอบ โรงพยาบาลพร้าว

ตั้งคำถาม
ลำดับ หัวข้อคำถาม อ่าน ตอบ วันที่ตั้งคำถาม
1 จะโอนบริจาคให้รพ.พร้าวได้ทางไหนบ้าวคะ 31 1 2022-11-17 13:59:02
2 จองคิวทำฟัน 64 1 2022-07-25 14:03:55
3 จองคิวทำฟัน 57 1 2022-06-10 16:54:18
4 การจองคิวทำฟัน 99 1 2022-04-29 21:31:11
5 ตรวจโตวิด-19 ขอใบ ต.8 116 1 2021-10-12 21:03:28
6 การตรวจหาโควิด 159 1 2021-06-16 15:38:54
7 ติดต่อสอบถามเรื่องวัคซีนโควิดได้อย่างไร 141 1 2021-05-23 04:08:27
8 การจองคิวทำฟัน 292 2 2021-03-03 11:05:01